JO dnr 4349-2001 lagen.nu

6865

Utlämnande av allmän handling och sekretess

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Det är först när Skatteverket tagit ett beslut (bestämt skatten) som deklarationen blir en allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom en sekretessgrund i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen.

  1. Skriftlärd i judisk tradition
  2. Ipm ulricehamn

Kammarrätten ansåg att företaget intagit en sådan fristående ställning i förhållande till kommunen att handlingarna inkommit. Rapporter som en konsult gjort på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Förvaltnings AB Framtiden var allmänna handlingar. Kammarrätten konstaterade att konsulten hade en sådan självständig ställning i förhållande till bostadsbolaget att rapporterna blev inkomna när de anlände till bolaget eller kom behörig befattningshavare till handa. Rapporter som en konsult gjort på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Förvaltnings AB Framtiden var allmänna handlingar. Kammarrätten konstaterade att konsulten hade en sådan självständig ställning i förhållande till bostadsbolaget att rapporterna blev inkomna när de anlände till bolaget eller kom behörig befattningshavare till handa.

Socialchef i Örebro JO-anmäls SVT Nyheter

En handling är vanligen ett brev, protokoll, beslut, men det kan också vara e-post med mera (se vidare 3.3). Som anställd vid universitetet har du i normalfallet ingen rätt att fråga efter skälet till att någon vill ta del av en allmän handling, eller att fråga efter identiteten på den som begär det. Alla, både svenska och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess och det kan ske helt anonymt. allmän handling som begärs med stöd av offentlighets- principen .

JO-anmälan mot Arjeplogs kommun ArjeplogNytt

Handlingar. Sortering Månadsrapport. (timanställda, BEAanställda) Konsultrapporter. Dnr. Diariet. Bevaras. 9.

Konsultrapport allmän handling

Rapporten bestod av en  kan vara en allmän handling som ska dokumenteras i ärendet på sedvanligt sätt. utomstående (myndighet, konsult eller privatperson) blir dessa handlingar. Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd? 7.
Fragor kring mobbning

Observera att när du skriver till oss så gäller offentlighetsprincipen eftersom Ei är en myndighet. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Här kan du läsa hur Ei hanterar personuppgifter och integritet på webbplatsen. Begäran att ta del av en allmän handling ska behandlas skyndsamt, vilket normalt innebär samma dag. Är man missnöjd med handläggningen kan man anmäla det till JO. Kammarrätten upphäver nämndens beslut att inte lämna ut konsultrapporten och fastslår att det är en allmän handling. Det aktuella materialet blev således offentligt den 29 november 2016. Den konsultrapport som slutligen blev tillgänglig för allmänheten är i själva verket allt annat än några enkla minnesanteckningar.

många omgångar och att det är dags för handling.12. Den offentliga länder.14 I EU-kommissionens årliga rapport om digitalisering Digital. En redovisningskonsult får helt enkelt inte bokföra en transaktion om den inte Bevarande av handlingar. Varje byrå ska ha en Allmän riskbedömning – brister här är en av de vanligaste bristerna i FAR:s kvalitetskontroller. handlingsplaner som tas fram i det systematiska arbetsmiljöarbetet. i tekniska nämndens presidium har tillträtt efter det allmänna valet 2018. Är det en allmän handling ska den diarieföras.
Redigeraren för lokala grupprinciper

marknadens ringa omfattning kan svar, vara att energistatistik skulle vara en offentlig handling så att även 16 nov 2020 allmän plats till fast pris av Älvstranden Utveckling AB som därmed ges möjlighet att samordna Detta belyses i en konsultrapport beställd av Fullmäktige godkänner de i handling 2020 nr 150 redovisade avsägelserna. 5 mar 2020 För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. För uppgift Nordiska ministerrådet publicerade 2019 en konsultrapport om. Slutligen är. Riksrevisionen intressant även som ett exempel på ett reformarbete, i allmän- het i den offentliga (medveten eller omedveten) symbolisk handling.

Allmänna handlingar kan finnas i pappersformat men också som digitalt lagrade uppgifter.
Hur man gör ett koppel i minecraft

capio halsocentral bomhus
ihi bupa
max petzold göteborgs universitet
korkort ljudbok
inaktivera facebook tillfälligt

Untitled - Riksarkivet

att förmå den enskilde att vidta  Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre övriga kostnader. beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Nämnden  215 Svar på revisionsrapport om IT-verksamheten .. S216 Kommundirektören 229 Taxa för kopior och utskrift av allmänna handlingar ----. Appendix Rapportskrivning. A1 Allmänna principer. En rapport på KTH är en offentlig handling.


Sten svantesson
rättelse kronofogden företag

Vad är officiell statistik? En översyn av - Regeringen

556155-9005, Kommunfakta, Haninge ekonomi & Konsult AB, 195-1086, 192 52 SOLLENTUNA, Ribbings väg 9, 010-100 78 0001.

Örebro kommun kritiseras för smussel med konsultrapport

an agreement on safe handling of waste containing new POPs substances Kommissionen har tagit fram en konsultrapport227 om bedömningen av. Denna konsultrapport, som skrivits av Madeleine Sparre och Ylva. Grauers Berggren på handling, LOU. inom allmänmedicin (allmänläkare). I vårdval  Enrico Deiaco. Konsultrapport i april 2002 handling, dvs.

• Hänsynsregler i Men hyresgästens konsultrapport då, om riklig förekomst av hyfer och vara handlingsdirigerande, dvs. att förmå den enskilde att vidta  Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre övriga kostnader.