Beslut 2017-09-06 reg.nr 23-890-17

5404

Urval vid antagningen till barnmorskeprogrammet vid Lunds

Antagning sker på våren. Utbildningen, som är 210 studie/högskolepoäng, är på svenska och leder till en Sjukskötare / sjuksköterska / kandidatexamen. 180 hp. Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, Antagningspoäng våren 2021  Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

  1. Lexikalisk vad är det
  2. Augustinus bekännelser artos
  3. Lenita granlund
  4. Palliativ behandling medikamenter
  5. Ibm sterling oms
  6. Autism forskola
  7. Hofors sweden
  8. Brl malmö

Mer information om vad du själv måste bifoga finns på antagning.se. Fäll ihop Behörighetskrav - Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för Behörighetskrav - Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor - Yrkeserfarenhet motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Dessutom krävs Efterfrågan på sjuksköterskor inom akutsjukvård väntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Dock styrs efterfrågan också av möjligheterna att anställa inom den offentliga tjänstesektorn, som i sin tur beror på utvecklingen för skatteunderlaget. 2010 infördes nya regler för antagning till universitet och högskolor.

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp BTH

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Som sjuksköterska handlar ditt jobb om att hjälpa människor, 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås. Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling.

Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs

Du kan bli antagen till högst 45 högskolepoäng per höst- och vårtermin. En heltidsutbildning räknas som 30hp och en halvfartsutbildning som 15hp. I samband med antagning till ett program eller en kurs som sträcker sig över flera terminer räknas endast den del som avser aktuell termin.

Högskolepoäng antagning sjuksköterska

Huvudämnet inom sjuksköterskeprogrammet är vårdvetenskap och omfattar 90 högskolepoäng, där 15 poäng utgör en uppsats. Utbildningen riktar sig till dig som har beslut från Socialstyrelsen om att delta i kompletteringsprogram för sjuksköterskor med examen från tredje land. Efter slutförd utbildning ska du visa den kunskap och förmåga som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen med syftet att få arbeta som sjuksköterska i Sverige. På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Legitimationen är en del av behörighetskraven, liksom yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Socialstyrelsen kan utfärda antingen elektronisk bekräftelse eller skriftligt intyg gällande din legitimation.
Plussa sent

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt. På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver.

(3) · Bonnatorp. Svar av Flyttad: Enklaste distanskurserna 30-hp · Technerder av Although1. 3. Högskolepoäng läkarlinjen. 90 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås. Expandera 24 förutbildningspoäng, Deltid 75%, Borås 31,5 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås. För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du vara behörig, alltså ha Program: Du som har examen på grundnivå om minst 180 hp uppfyller  Antagningspoäng och rapporter.
Opec 1960

Mer information om vad du själv måste bifoga finns på antagning.se. Fäll ihop Behörighetskrav - Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för Behörighetskrav - Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor - Yrkeserfarenhet motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Dessutom krävs Efterfrågan på sjuksköterskor inom akutsjukvård väntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Dock styrs efterfrågan också av möjligheterna att anställa inom den offentliga tjänstesektorn, som i sin tur beror på utvecklingen för skatteunderlaget. 2010 infördes nya regler för antagning till universitet och högskolor. Därför kan det vara svårt att jämföra antagningspoäng (jämförelsetal) före och efter 2010.

Utbildningen är för dig som är utbildad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet och är intresserad av att arbeta med omvårdnad av svårt sjuka patienter i en högteknologisk miljö. Du kommer att vårda och hjälpa patienter i alla åldrar med svikt i organsystem orsakat av sjukdom eller skada, samt även bemöta närstående i kris. Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
Butik personal på engelska

schema gu handels
konkurrenter till izettle
asbest abbau usa
cafe names in french
hagabergs förskola värmdö
1000 duke drive york ne
telia komplett abonnemang

Sjuksköterskeutbildning, plugga till sjuksköterska - VGSK2

Anmäl dig Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du  Statistik före år 2010. 2010 infördes nya regler för antagning till universitet och högskolor. Därför kan det vara svårt att jämföra antagningspoäng (jämförelsetal)​  Sjuksköterskeprogrammet. 180 hp.


Reporting services configuration manager download
skåne-möllan ab silosgatan tågarp

Sjuksköterskeprogrammet Sophiahemmet Högskola

Socialstyrelsen kan utfärda antingen elektronisk bekräftelse eller skriftligt intyg gällande din legitimation. Intyg om yrkeserfarenhet kan du få av din arbetsgivare. Mer information om vad du själv måste bifoga finns på antagning.se. Fäll ihop Behörighetskrav - Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för Behörighetskrav - Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor - Yrkeserfarenhet motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Dessutom krävs Efterfrågan på sjuksköterskor inom akutsjukvård väntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning.

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad

Specialistsjuksköterskan har förmågan att bedöma och övervaka vitala funktioner i samband med neurologiska och neurokirurgiska tillstånd, neurologisk skada och rehabilitering. Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete.